Zmeny v projektových zmluvách Horizont 2020: Nová anotovaná grantová dohoda 5.0

Európska komisia zverejnila na účastníckom portáli aktualizovanú verziu komentovanej modelovej dohody o grante. Všetky aktualizácie sú zhrnuté v tabuľke v úvodnej časti dokumentu a pre ľahšiu orientáciu sú zmeny v texte revidovanej časti označené zeleným symbolom.

aga-5

Zmeny zahŕňajú:

  • platby, vrátenie preplatku, zníženie grantu
  • pilotný model lump sum (paušálneho) financovania
  • dohodu o grante pre MSCA Special Needs

Okrem komentárom bol aktualizovaný tiež zoznam problematických oblastí v jednotlivých krajinách.

Nová anotovaná grantová dohoda 5.0 (PDF)

Prevzaté z TC.cz