Ako sa podniká vo vybraných mestách Slovenska? Bratislava skončila najhoršie

Tvrdí to najnovšia správa Európske komisie a Svetovej banky o podnikateľských prostrediach v krajinách EÚ s názvom “Doing Business in the European Union 2018: Croatia, the Czech Republic, Portugal and Slovakia”.

db-2018-sk-cz-pt-hr

Správa sumarizuje, čo podporuje alebo bráni podnikateľom pri zakladaní a rozširovaní podnikov v 25 mestách v Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a na Slovensku. Tiež načrtáva riešenie v 5-tich kľúčových oblastiach:

  • začatie podnikania
  • riešenie stavebných povolení
  • vymáhanie zmlúv
  • prístup k energii
  • registrácia majetku

V rámci Slovenskej republike sa analýza zameriava na 5 miest:

  • Bratislava
  • Trnava
  • Žilina
  • Prešov
  • Košice

Nižšie uvádzam kumulatívne výsledky pre vybrané slovenské mestá (Zdroj: Doing Business)

Okrem Bratislavy sú všetky mestá na Slovensku zaradené na vrchol aspoň v jednej oblasti:

db-2018-sk-cz-pt-hr-01

Na Slovensku sú najväčšie rozdiely v prístupe k elektrickej energii a stavebnými povoleniami:

db-2018-sk-cz-pt-hr-02

Stiahnite si kompletnú správu: Doing Business in the European Union 2018: Croatia, the Czech Republic, Portugal and Slovakia (PDF)