SME Instrument: Príbehy úspešných európskych firiem (8)

Dnes sa môžete pozrieť na príbeh britskej firmy Ultrahaptics, ktorá sa zaoberá vývojom bezdotykového ovládania zariadení prostredníctvom ultrazvuku. V rámci grantu fázy 2 SME Instrument získala firma 1,5 milióna eur. Po realizácii grantu získala investíciu 30 miliónov eur.

Steve Cliffe, Ultrahaptics (UK):

“Ultrahaptics je spoločnosť, ktorá má už štyri roky. Vytvárame pocity vo vzduchu pomocou ultrazvuku, ktorý nám umožňuje vytvárať gombíky, posúvače, prepínače a podobne. Tieto umožňujú vytvárať stroje a vytvárať objekty vo virtuálnej a rozšírenej realite. Spoločnosť získala pred 3 rokmi grant cez SME Instrument, ktorý pomohol transformovať spoločnosť z malého technologického oddelenia univerzity do komerčného podniku, ktorý teraz zamestnáva 80 ľudí.”

Pozrite si ďalšie príbehy úspešných firiem…

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: