Aktualizované vydanie: Sprievodca schémou SME Instrument

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument, ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

sprievodca-aktualizacia-2018-07

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte 2000 firiem.

SME Instrument môže byť aj pre vás!

3. vydanie (Júl 2018) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Nová podkapitola: Zo zákulisia hodnotenia SME Instrument (kapitola 4)
 • Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu pre financovanie Seal Of Excellence (nové informácie a odkazy v kapitole 6)
 • Aktualizované výsledky SME Instrument v rámci podkapitoly „Ako je na tom schéma SME Instrument? Veľká štatistika po 4 rokoch“ (kapitola 7)
 • Nová podkapitola: Príbehy úspešných európskych firiem (kapitola 7)
 • Doplnený odkaz na novo spustenú výzvu SBA na expertov pre prípravu projektov SME Instrument aj pre Bratislavský kraj (kapitola 9)
 • Doplnený odkaz na video: Čo hovoria firmy po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 • Nová podkapitola: Aké trhy, model, biznis a tím sú pre SME Instrument? Analýza 50 úspešných firiem (kapitola 10)

2. vydanie (Apríl 2018) prináša novinky a aktualizácie: 

 • Aktualizácia zoznamu hodnotiteľov pre pohovor k fáze 2
 • Opravené termíny prekladania návrhov (kapitola 2)
 • Doplnená ďalšia úspešná slovenská firma, ktorá získala projekt vo fáze 1 (kapitola 7)
 • Nová podkapitola: Pripravte profesionálny návrh vďaka novým podporným nástrojom V rámci kapitoly 10 Rady a tipy (nové nástroje na prípravu návrhu SME Instrument: anotovaný návrh projektu a vizualizácie viacerých oblastí prezentácie podnikateľského plánu pre sekciu „Impact“)
  • Anotovaný návrh projektu
  • Nástroje pre prezentáciu a vizualizáciu podnikateľského plánu firmy spolu s príručkou na ich používanie
  • Analýza a výpočet trhovej hodnoty firmy
 • Pridané odkazy na videá na pomoc k projektom pre oblasť IKT (kapitola 10)
 • Video: Aký je nový SME Instrument? Hovoria experti po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 • Nová kapitola 12: Prílohy
  • Príloha č. 1: Zoznam hodnotiteľov pre osobné rozhovory vo fáze 2 (Aktualizovaný zoznam)

Obsah publikácie:

 1. Úvod do SME Instrument
 2. Štruktúra a fázy SME Instrument
 3. Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4. Hodnotenie návrhov projektov
 5. Podporné služby pre úspešné firmy
 6. Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7. Výsledky SME Instrument
 8. Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9. Kto vám na Slovensku pomôže
 10. Rady a tipy
 11. Odkazy
 12. Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť tu …


SME Instrument 2018 | 2. októbra 2018, Bratislava

Národný deň k najpopulárnejšiemu nástroju EÚ na podporu mladých inovatívnych firiem pri uvedení nových produktov na trh

Príďte sa dozvedieť viac o schéme SME Instrument, ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať, aký je pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument, skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania a ako prebieha hodnotenie.

Viac informácií a bezplatná registrácia