SBA zverejnila ďalších 8 firiem, ktoré bezplatne získajú expertov na prípravu návrhov do EÚ programov

Slovak Business Agency podporí ďalšie malé a stredné podniky formou preplatenia expertov na prípravu návrhov projektov do komunitárnych programov. Z 13 žiadostí vybrala 8 firiem, ktoré získajú podporu. V súčasnosti je tak schválených 18 firiem na podporu.

sba-komunitarne-projekty-2018-0

V rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP je možnosť pre malých a stredných podnikateľov zapojiť sa do komunitárnych programov Európskej únie ako sú napríklad Horizont 2020, Erasmus +, Creative Europe. Úspešní žiadatelia získajú 80 hodinové odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ.

Úspešní žiadatelia:

  1. Accelera Networks s.r.o.
  2. MoonLab s.r.o.
  3. RIMANEC s.r.o.
  4. WEBRA Solutions, s.r.o.
  5. Moonday, s.r.o.
  6. ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o.
  7. DIAGO SF s.r.o.
  8. DB Biotech, a.s.

Pozrite si tiež:

Viac informácií: