Aktivity Marie Skłodowska-Curie už podporili viac než 300 slovenských výskumníkov

Aktivity na podporu mobility výskumníkov a ich kariérneho rastu, ktoré fungujú pod názvom Akcie Marie Skłodowska-Curie podporili od roku 2014 už vyše tri stovky slovenských výskumníkov.

msca-banner

Akcie Marie Skłodowska-Curie

Program Horizont 2020 podporuje budovanie kariér výskumných i technických pracovníkov vo výskumných organizáciách i firmách v hodnote 6,6 miliardy eur pod názvom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú výskum a kariérny rozvoj zameraný na inovačné zručnosti. Z prostriedkov programu sa financuje celosvetová a medzisektorová mobilita, v rámci ktorej sa realizuje špičkový výskum vo všetkých oblastiach (prístup „zdola nahor“).

Výsledky Slovenska:

Počas 7. rámcového programu bolo podporených 241 výskumníkov (181 v individuálnych stážach a 60 formou výmeny IRSES). Slovenské organizácie získali 11 miliónov eur. Na Slovensko prišlo 170 výskumníkov.

Počas prvej polovice programu Horizont 2020 (dáta sú do júna 2017) získalo podporu 63 výskumníkov a slovenské organizácie doposiaľ získali 5,6 milióna eur. Na Slovensko prichádzajú najmä českí výskumníci.

Pozrite si tiež: