Slovensko v medzinárodnom výskume, alebo ako sme sa (ne)zapojili do 7. rámcového programu

SOVVA sa pozrela na to, ako sa Slovensko zapojilo do 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (predchodca programu Horizont 2020). A nie len na naše zapojenie, ale pozerali sa aj a to, či sme mali vôbec schopnosti a možnosti zapájať sa viac, ale aj aké boli hlavné prekážky našej vyššej participácie.

Pokračovať v čítaní článku “Slovensko v medzinárodnom výskume, alebo ako sme sa (ne)zapojili do 7. rámcového programu”

EURI Trends: Oboznámte sa s programom Horizont 2020

Horizont 2020 (H2020) je zatiaľ najväčším programom EÚ pre výskum a inováciu, v rámci ktorého bolo na obdobie 7 rokov (2014 – 2020) vyčlenených takmer 80 miliárd EUR. Prostredníctvom aplikácie EURI Trends môžete jednoducho získať informácie o projektoch financovaných z tohto programu a o zapojených organizáciách. Pokračovať v čítaní článku “EURI Trends: Oboznámte sa s programom Horizont 2020”

Novinky k Horizon Europe: Monitoring aktuálneho obdobia. EP navrhuje zvýšenie rozpočtu na 120 mld. eur

V doterajších rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie bolo vytvorených od roku 2002 už 5 miliónov spoluprác. Aktuálne prebieha príprava programu Horizon Europe, pre ktorý navhuje Európsky parlament navýšenie rozpočtu až na 120 miliárd eur.

Pokračovať v čítaní článku “Novinky k Horizon Europe: Monitoring aktuálneho obdobia. EP navrhuje zvýšenie rozpočtu na 120 mld. eur”

Ako doposiaľ Slovensko obstálo v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie zverejnilo monitorovaciu správu k rámcovému programu Horizont 2020 a jeho predchodcovi 7. rámcovému programu. Pokračovať v čítaní článku “Ako doposiaľ Slovensko obstálo v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie”

Aktivity Marie Skłodowska-Curie už podporili viac než 300 slovenských výskumníkov

Aktivity na podporu mobility výskumníkov a ich kariérneho rastu, ktoré fungujú pod názvom Akcie Marie Skłodowska-Curie podporili od roku 2014 už vyše tri stovky slovenských výskumníkov. Pokračovať v čítaní článku “Aktivity Marie Skłodowska-Curie už podporili viac než 300 slovenských výskumníkov”