Ako doposiaľ Slovensko obstálo v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie

Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie zverejnilo monitorovaciu správu k rámcovému programu Horizont 2020 a jeho predchodcovi 7. rámcovému programu.

Európska komisia prostredníctvom programu Horizont 2020 doteraz pridelila 19.292 grantov a finačná podpora predstavuje 33.1 miliardy EUR. Celkovo bolo doteraz hodnotených viac ako 155.000 projektových návrhov, čo predstavuje takmer dvojnásobok v porovnaní so 7.RP.

Správa zdôrazňuje pretrvávajúce výskumno-inovačné rozdiely medzi krajinami tzv. “EÚ-15” a “EÚ-13” a navrhuje niekoľko oblasti zlepšenia, vrátane znižovania rozdielov medzi krajinami a posilnenie synergií medzi vnútroštátnymi a európskymi úrovňami v oblasti výskumu.

Nižšie uvedené grafy ukazujú výsledky členských krajín v podaných (graf 1) a úspešných projektoch (graf 2) a zmeny v H2020 oproti 7.RP:

h2020-fp7-results-08-2018

Zdroj/Viac informácií: SLORD.sk