Slovensko v medzinárodnom výskume, alebo ako sme sa (ne)zapojili do 7. rámcového programu

SOVVA sa pozrela na to, ako sa Slovensko zapojilo do 7. rámcového programu pre výskum a vývoj (predchodca programu Horizont 2020). A nie len na naše zapojenie, ale pozerali sa aj a to, či sme mali vôbec schopnosti a možnosti zapájať sa viac, ale aj aké boli hlavné prekážky našej vyššej participácie.

7. rámcový program EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti bol prvým, v ktorom sa Slovensko od jeho začiatku zúčastňovalo ako členská krajina EÚ. Slovensko však z programu získalo len 76 mil. € a obsadilo tak jednu z posledných priečok európskych krajín.

Prečítajte si viac zo zaujímavej analýzy na blogu SOVVA