Prehľad schém podpory rozvoja kariéry výskumníkov a stáží (MSCA v programe Horizont 2020)

Program Horizont 2020 podporuje budovanie kariér výskumných i technických pracovníkov vo výskumných organizáciách i firmách v hodnote 6,6 miliardy eur pod názvom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Tu nájdete rýchly prehľad o individuálnych i programových možnostiach stáží pre mladých i skúsených pracovníkov.

msca-rise-2017

Akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú výskum a kariérny rozvoj zameraný na inovačné zručnosti. Z prostriedkov programu sa financuje celosvetová a medzisektorová mobilita, v rámci ktorej sa realizuje špičkový výskum vo všetkých oblastiach (prístup „zdola nahor“).

Kľúčovým aspektom akcií Marie Skłodowska-Curie je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky. Okrem podpory mobility medzi krajinami je cieľom akcií Marie Skłodowska-Curie takisto prelomiť skutočné a vnímané bariéry medzi akademickým a inými sektormi, najmä podnikmi. Viacero iniciatív akcií Marie Skłodowska-Curie podporuje angažovanosť priemyslu v doktorandských a postdoktorandských výskumných činnostiach.

Prehľad schém MSCA:
Pre hosťujúce organizácie Pre individuálnych výskumníkov Pre financujúce organizácie 
Menej ako 4 roky výskumných skúseností (vr. PhD študentov) (začínajúci výskumníci)
Viac ako 4 roky výskumných skúseností (vr. absolventov PhD štúdia)
Manažéri a technickí pracovníci
Podujatia Viac informácií o Noci výskumníkov

msca-2017

Ďalšie informácie o MSCA: