SBA podporí prvých 6 firiem v príprave návrhov pre SME Instrument

Slovak Business Agency v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP vybrala prvých šesť firiem, ktoré podporí v príprave a podaní návrhov projektov do schémy SME Instrument.

Úspešní žiadatelia:

  1. Zváračský inštitút, s.r.o.
  2. Herb-Pharma, Sk, s.r.o.
  3. ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.
  4. STATON, s.r.o.
  5. ROTO SK, spol. s r. o.
  6. HIT Solutions, s. r. o.

Firmy sú podporené v rámci špecifickej výzvy, ktorá je už momentálne uzavretá. Nové výzvy pre všetky regióny Slovenska, vrátane BSK budú spustené v najbližších týždňoch.

SME Instrument je zameraný na podporu mimoriadne inovačných malých a stredných podnikov, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch.

sba-smeinst-poradenstvo

Zdroj/Viac informácií: SBA

Ďalšie informácie: