80 zjednodušení pre budúce obdobie európskych programov (2021-2027)

Pre nové obdobie navrhuje Európska komisia sériu zjednodušení pre prípravu, realizáciu i kontrolu programov.

eu-2021-2027-simplification

Navrhované zjednodušenia sú združené do 10 oblastí:

  1. Právny rámec – Kratší, jednotný právny rámec, ktorý od začiatku poskytne istotu
  2. Rámec politiky – zjednodušený rámec pre programovanie
  3. Podmienky – menej strategických požiadaviek na zvýšenie efektívnosti politiky
  4. Rýchlejšie a strategickejšie programovanie – pre rýchly a jednoduchý začiatok implementácie
  5. Teritoriálne nástroje – Jednoduchší návrh nástrojov prispôsobený miestnym situáciám
  6. Jednoduchšia implementácia – Rýchlejšie a jednoduchšie poskytovanie výsledkov
  7. Riadenie, kontrola a audit – Jednoduchší a primeraný systém s vysokou oporou vo vnútroštátnych systémoch
  8. Finančné nástroje – jednoduchšie a menej podrobné ustanovenia
  9. Monitorovanie a hodnotenie – častejšie, ale ľahšie podávanie správ, zjednodušené ustanovenia
  10. Interreg – jednotný integrovaný regulačný rámec prispôsobený konkrétnemu kontextu spolupráce

Kompletný zoznam 80 zjednodušení si môžete stiahnuť tu (PDF).