Z májovej uzávierky SME Instrument fáza 2 bolo podporených 65 firiem

V májovej uzávierke SME Instrument získalo 65 firiem zo 16 krajín financovanie vo výške 113 mil. eur. Tri slovenské firmy získali Seal of Excellence.

Do 2. fázy iniciatívy SME Instrument, ktorá v rámci programu Horizont 2020 financuje uvedenie nových produktov na trh s grantami až do 2,5 milióna eur bolo podaných 1658 návrhov z 38 krajín, čo je o 30% viac ako v predchádzajúcej marcovej výzve!

Ďalšia uzávierka pre fázu 2 bude 10. októbra 2018.

2018-05-23-ph_2_results_0

Zoznam podporených firiem nájdete tu.

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog:

Viac o Seal of Excellence: