Aký je stav rozvoja podpory startupového ekosystému na Slovensku?

Už v roku 2016 navrhli experti Európskej komisie sériu odporúčaní pre rozvoj ekosystému na podporu startupom na Slovensku. Aj napriek postupu v niektorých oblastiach, ich implementácia stále nie uskutočnená a v mnohých smeroch máme rezervy.

boosting-startup-ecosystem-2018

Zoznam akčných oblastí, v ktorých boli navrhnuté opatrenia (2016, Zdroj):

  1. “Starostlivo riadiť” – podpora startupového ekosystému
  2. Zaviesť skôr radikálne ako postupné reformy podnikateľského prostredia
  3. Poskytnúť väčšiu podporu inkubácii na základe dopytu a úspechu
  4. Akcelerovať a nechať ísť – využiť medzinárodné skúsenosti a podporiť inteligentnú špecializáciu
  5. Obnoviť rámec pre komercializáciu výskumu
  6. Nechať (podnikateľských) anjelov lietať – mobilizácia súkromného financovania pre startupy.

Aktuálna správa monitoruje pokrok pri jednotlivých oblastiach.

Kompletnú správu nájdete tu: Specific Support for Slovakia – Boosting the Slovak start-up ecosystem: Progress assessment (Júl 2018)