Výsledky Fondu EÚ pre strategické investície (EFSI)

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) od svojho zriadenia v roku 2015 pomohol zmobilizovať dodatočné investície v krajinách EÚ vo výške 335 miliárd eur. Na Slovensku by mal zmobilizovať 1,1 miliardy pre infraštruktúry a inovácie a ďalších 316 miliónov pre MSP.

Európska komisia zverejnila údaje o čerpaní Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len “EFSI”) v rámci Investičného plánu pre Európu. EFSI bol v novembri 2017 navýšený a predĺžený až do 31. decembra 2020.

Vzhľadom na úspech Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) pri mobilizácii investícií v celej EÚ Komisia navrhla predĺžiť jeho trvanie a kapacitu tak, aby došlo k ďalšiemu navýšeniu investícií. Takzvaným EFSI 2.0 sa predĺži trvanie záruk z polovice roka 2018 až do konca roka 2020. EUR. EFSI 2.0 sa aj viac zameriava na financovanie malých podnikov, kladie väčší dôraz na udržateľné projekty a odvetvia a poskytuje silnejšiu poradenskú podporu na miestnej úrovni. EFSI 2.0 nadobudol účinnosť 30. decembra 2017.

Cieľom Investičného plánu pre Európu je podporovať investície v záujme tvorby pracovných miest, podpory rastu a konkurencieschopnosti, plnenie dlhodobých ekonomických potrieb aj posilnenie produkčných kapacít a infraštruktúry EÚ. Prostredníctvom EFSI sú podporované investície do infraštruktúrnych projektov a malých a stredných podnikov (MSP).

Údaje za skupinu EIB a EFSI (ku koncu roku 2017):

efsi-2017

Výsledky pre Slovenskú republiku

Celkové financovanie v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) na Slovensku predstavuje k júlu 2018 sumu 501 miliónov EUR a je nastavené tak, aby mobilizovalo dodatočné investície vo výške 1,5 miliardy EUR.

Projekty infraštruktúry a inovácie:

  • 7 schválených projektov podporených z EFSI a financovaných Európskou investičnou bankou (EIB),
  • celkové financovanie vo výške približne 462 miliónov EUR,
  • očakávané mobilizované investície vo výške 1,1 miliardy EUR.

Malé a stredné podniky (MSP):

  • 6 schválených dohôd so sprostredkovateľskými bankami alebo fondmi financované prostredníctvom Európskeho investičného fondu (EIF) s podporou z EFSI,
  • financovanie vo výške 40 miliónov EUR,
  • očakávané mobilizované investície vo výške 316 miliónov EUR, pričom sa predpokladá, že 11 121 MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou bude mať lepší prístup k finančným prostriedkom.

Kompletné výsledky EFSI:

Zdroje/Prevzaté zo stránok: Európska komisiaSLORD.sk, TASR/Teraz.sk