Fast Track to Innovation zafinancuje ďalších 14 projektov

Z májovej uzávierky projektov Fast Track to Innovation (FTI) programu Horizont 2020 bolo vybraných 14 projektov, v ktorých sa účastní 59 organizácií z 18 krajín. Spolu si rozdelia 34 miliónov eur.

fti-2018-cutoff-05-2018

FTI financuje projekty blízko trhu (s ukončeným výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh.

Viac informácií:

Viac na InnoNews.blog: