Slovensku sa podarilo získať európskeho „vedeckého Oscara“

Európska výskumná rada (ERC), jedno z najprestížnejších ocenení v programe Horizont 2020, schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami.

3516491_600x400

Foto zdroj: TASR/AP.

Ide zatiaľ o jediný ERC “Proof od concept” grant na Slovensku, ktorý táto európska vedecká autorita odsúhlasila.

Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu. V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty stanovením zmien v zložení sacharidov (glykánov) na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA).

V súčasnosti sa na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, tá je však značne nepresná. Analýza konkurencie ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky so značnou cenovou výhodou, a tým pádom sa uplatniť v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.

“Podľa štatistík jeden z ôsmich mužov počas svojho života dostane toto ochorenie. Ročne zomrie na toto ochorenie štyristotisíc ľudí,” povedal Tkáč.

Prevzaté/Viac informácií: SME.sk, SAV