START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie bez veľkých investícií

Pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT. Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz.

Projekt START2ACT je financovaný z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020. Slovensko je jednou z deviatich krajín, kde majú podnikatelia príležitosť poradenské aktivity využiť. Partnerom projektu je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Poradenstvo je určené majiteľom, manažérom a tiež zamestnancom malých a stredných podnikov a startupov. Projekt predpokladá, že realizáciou jednoduchých nízkonákladových opatrení je možné dosiahnuť na pracoviskách úspory energie až do výšky 20 %.

Zdroj/Viac informácií: SIEA