APVV poskytne prostriedky za prípravu projektov pre Horizont 2020 ďalším 10 projektom

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vybrala ďalších 10 projektov, ktorým refunduje časť nákladov na prípravu projektov. Tentokrát podporu získa SAV, CVTI SR, Trenčianska univerzita, STU Bratislava, SPU Nitra.

Výzva je stále otvorená a v prípade, že projekt bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty, môže získať je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020

Ďalšie informácie (opravené odkazy):

apvv-nazov