Zmeny v Key Enabling Technologies pre nový rámcový program Horizon Europe

Pojem Key Enabling Technologies (KETs), s ktorým sa v európskej výskumnej politike stretávame od roku 2009, prechádzajú zmenou obsahu a definície pre nový rámcový program, ktorý začne po roku 2020.

KETs môžeme stručne charakterizovať ako technológie založené na pokročilých znalostiach, prinášajúce vysokú pridanú hodnotu do nových výrobkov a služieb. Ako také majú veľký potenciál prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a jeho udržateľnému rastu a zároveň k vytváraniu nových pracovných miest.

Nové usporiadanie kľúčových technológií pre obdobie po roku 2020, tzv. KETs 4.0:

ket-4

Text a obrázok je prevzatý z najnovšieho vydania časopisu Echo, kde nájdete aj ďalšie informácie.

Neprehliadnite tiež: