Prehľad nových foriem zamestnávania

V Európe sa objavujú nové formy zamestnania, ktoré sa značne odlišujú od tradičnej zamestnanosti. Niektoré z týchto foriem zamestnania transformujú vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, zatiaľ čo iné menia organizáciu práce a pracovné modely.

new-forms-of-emloyment

Často zahŕňajú iné miesta, ako sú bežné priestory zamestnávateľa, alebo rozsiahle využívanie informačných a komunikačných technológií. Táto správa identifikuje deväť foriem zamestnania, ktoré sú buď nové, alebo sú v Európe čoraz dôležitejšie od roku 2000.

Všetky deviatich foriem diskusie sú zamerané na zvýšenie flexibility zamestnávateľov a / alebo zamestnancov. Niektoré môžu mať prospech rovnako pre zamestnávateľov a zamestnancov, avšak v niektorých prípadoch existujú obavy týkajúce sa ich vplyvu na pracovné podmienky a pracovný trh. Správa zdôrazňuje potrebu uvedomenia si potenciálnych problémov a bezpečnostných sietí pre pracovníkov.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke Eurofound (PDF).

Použité informácie z Vedanadosah.sk, Eurofound