Žiadosti o štipendiá a stáže Horizont 2020 (MSCA) dosiahli nové rekordy

S 9830 žiadosťami o Individuálne štipendiá od vedeckých pracovníkov po celom svete je tohtoročná výzva najväčšou v histórii akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Kandidáti pochádzajú zo širokej škály disciplín od fyziky po lingvistiku, od zdravotníckych vied až po matematické modelovanie.

msca-banner

Akcie Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions) podporujú excelentných výskumníkov vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na národnosť a zároveň podporujú nadnárodnú, medziodvetvovú a interdisciplinárnu mobilitu.

Celkový rozpočet vo výške 273 miliónov EUR umožní EÚ ponúknuť v januári 2019 spoluprácu približne 1.400 výskumníkom. Priemerná hodnota štipendia bude približne 200.000 EUR. Grant poskytuje príspevok na pokrytie životných nákladov, cestovných nákladov a podporu rodiny. Tiež podporuje výskumníkov v tom, aby po prestávke, ako napríklad rodičovská dovolenka, opätovne začali svoju kariéru v Európe. Grant sa udeľuje hostiteľskej organizácii, zvyčajne univerzite, výskumnému stredisku alebo spoločnosti v Európe.

MSCA je kľúčovou súčasťou rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Počas súčasného finančného obdobia (2014 – 2020) s rozpočtom 6,2 miliardy EUR sa očakáva, že program podporí približne 65.000 výskumných pracovníkov. Na obdobie po roku 2020 Komisia navrhla zvýšiť rozpočet na 6,8 miliardy EUR počas siedmich rokov.

Prevzaté zo SLORD.sk

Pozrite si tiež: