Bezplatné on-line kurzy EIT Food

Znalostné a inovačné spoločenstvo v oblasti potravín Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT FOOD) informuje o ponuke vzdelávacích kurzov MOOCS (Massive Open Online Cources).

Kurzy sú zamerané na nasledujúce témy:

Kurzy sú k dispozícii zdarma.

EIT-Food

Prevzaté zo SLORD.sk