Okrem GA Drilling majú možnosť získať kapitál aj ďalší slovenskí inovátori

GA Drilling ako prvá slovenská firma získala v júli investíciu vo výške 4 mil. eur od EIT InnoEnergy. Prihlásiť sa môžu aj ďalší slovenskí inovátori. Slovenskí inovátori z oblasti čistých technológií sa môžu do 4. októbra uchádzať o investíciu od EIT InnoEnergy, európskej platformy na podporu čistých technológií, podporovanej Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT).  

V rámci tohtoročného investičného kola podporí EIT InnoEnergy opäť inovatívne firmy nielen z oblasti čistých technológií, ale aj ďalších inovácií, zameraných na trvalo udržateľnú výrobu energií.

INVESTIČNÉ KOLO 2018 – O ČO IDE A PRE KOHO JE URČENÉ?

Možnosť uchádzať sa o investíciu od EIT InnoEnergy majú všetky malé a stredné podniky s technologickým konceptom, ktorý má potenciál meniť budúcnosť výroby energií. Bližšie informácie o tomto investičnom kole, vrátane informácií, ako sa uchádzať o investíciu, môžu záujemcovia nájsť na ich webovej stránke.

Od prvého investičného kola v roku 2011 investovalo EIT InnoEnergy do firiem z ôsmych podporovaných technologických oblastí už 190 mil. eur. Okrem investície získajú podporené firmy vďaka EIT InnoEnergy cez overenú platformu aj prístup k inovačnému energetickému „ekosystému“, pozostávajúcemu z viac ako 385 priemyselných partnerov zo všetkých oblastí energetiky.

FINANCOVANIE EIT INNOENERGY

Úlohou EIT InnoEnergy je v prípade komercializácie identifikovať a umožniť prístup podporených firiem k partnerom, ktorí im pomôžu zadefinovať cieľové skupiny ich produktu, a zároveň im aj vytvoria prístup k tým správnym potenciálnym zákazníkom. Ak začínajúca inovatívna firma správne využije tento moment, môže to byť významným impulzom pri spustení produktu na trh.

Spustenie sériovej výroby je fáza, ktorá si vyžaduje významné investície. EIT InnoEnergy pomáha začínajúcim firmám svojim know-how a zároveň aj tým, že pomáha predchádzať bežným chybám, ktoré môžu zastaviť celý proces spriemyselnenia.

GA DRILLING – SLOVENSKÁ SUCCESS STORY

ga-drilling-team-0

EIT InnoEnergy len nedávno v júli podporila investíciou 4 mil. eur úspešnú komercionalizáciu unikátnej technológie plazmického frézovania slovenskej high-tech firmy GA Drilling.

  • Technológia Plasmabit, ktorú GA Drilling vyvíja od roku 2008, má slúžiť na efektívne vrty vo veľkých hĺbkach pre účely využitia geotermálnej energie. Okrem toho má byť využiteľná aj pri uzatváraní ťažobných ropných vrtov. V súčasnosti je výsledkom jej vývoja 13 unikátnych technologických patentov či riešení a 2 priemyselné vzory.
  • Plasmabit má znížiť náklady na uzatvorenie vrtov oproti súčasným metódam až o 40 %. Zároveň minimalizuje ekologické dopady, je energeticky menej náročná a rýchlejšia ako existujúce postupy. Táto bezkontaktná technológia využíva rotujúci plazmový oblúk o teple 6000 stupňov Celzia.

Prevzaté/Zdroj: Webnoviny.sk

Pozrite si tiež: