Reportáž TASR z Národného dňa SME Instrument 2018

Predstavitelia firiem sa dozvedeli, ako funguje schéma, ako sa zmenila od roku 2018, dostali informácie o podporných mechanizmoch v rámci SR na písanie návrhov. Informuje o včerajšom podujatí SME Instrument 2018 TASR.

SME00001.jpg

Schéma Európskej únie (EÚ) SME Instrument je určená pre malé a stredné podniky, ktoré majú inovatívny produkt minimálne vo fáze prototypu a potrebujú dokončiť jeho vývoj, otestovať ho u zákazníkov, získať prvých platiacich klientov. V závere majú byť firmy pripravené vstúpiť na trh a na príchod investora. Pre TASR to v utorok povedal Ivan Filus, ktorý je kontaktným bodom pre program Horizont 2020 pre inovácie malých a stredných podnikov a pre prístup k rizikovému financovaniu počas národného dňa na tému SME Instrument 2018.

Predstavitelia firiem sa dozvedeli, ako funguje schéma, ako sa zmenila od roku 2018, dostali informácie o podporných mechanizmoch v rámci SR na písanie návrhov. Ďalej o mechanizmoch na podporu projektov, ktoré majú dobré hodnotenie, ale Európska komisia ich neschválila.

Následník programu Horizont 2020 v nasledujúcom programovacom období má mať názov Horizont Europa. “Aktivity pre inovácie a firmy sú združené do tretieho piliera s názvom Otvorené inovácie. SME Instrument a ďalšie inovačné nástroje budú organizované pod Európskou radou pre inovácie,” povedal Ivan Filus o budúcnosti. Otázkou podľa neho je, či SME Instrument bude pokračovať ako doteraz, alebo sa zmení. S najväčšou pravdepodobnosťou sa prejde od grantov ku podpore firiem v rámci dlhšieho životného cyklu a bude to kombinácia grantu a private equity.

Prevzaté z reportáže TASR: Filus: Schéma SME Instrument podporuje inovatívne malé a stredné firmy

Foto: Veronika Somolányiová, BIC Bratislava