EÚ ide investovať miliardu eur do špičkových superpočítačov

Rada ministrov na konci septembra oficiálne podporila plány Komisie investovať spolu s členskými štátmi do budovania európskej superpočítačovej infraštruktúry svetovej úrovne.

Superpočítače sú potrebné na spracovanie čoraz väčšieho množstva údajov. Prinášajú spoločnosti výhody v mnohých oblastiach od zdravotnej starostlivosti cez energiu z obnoviteľných zdrojov až po bezpečnosť automobilov a kybernetickú bezpečnosť. Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky (EuroHPC) – nová právna a finančná štruktúra, ktorá združí zdroje z 25 európskych krajín, vybuduje superpočítačové a dátové infraštruktúry a podporí výskum a inovácie v tejto oblasti so zapojením vedcov, podnikov a priemyslu. Vďaka tejto štruktúre budú mať európski verejní i súkromní používatelia lepší prístup k supervýkonným počítačom, čo je nevyhnutné na podporu konkurencieschopnosti a inovácií.

euhpc

Spoločný podnik EuroHPC sa zriadi v novembri 2018 a fungovať bude do konca roka 2026. Spolupráca má kľúčový význam pre konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ v dátovom hospodárstve, keďže tento priemysel v EÚ v súčasnosti spotrebúva viac ako 33 % svetových supervýpočtových zdrojov, dodáva ich však len 5 %.

Spoločný podnik bude mať rozpočet vo výške jednej miliardy eur – polovicou prispeje EÚ, druhou polovicou zúčastnené európske členské štáty. Ďalšie zdroje vo výške viac než 400 miliónov eur budú pochádzať od súkromných partnerov. Činnosť podniku sa zameria na dve oblasti:

  • Celoeurópska superpočítačová infraštruktúra: Nakúpia sa a do prevádzky v EÚ sa uvedú dva superpočítače, ktoré sa budú radiť k 5 najlepším na svete, a najmenej dva ďalšie, ktoré budú v aktuálnom celosvetovom rebríčku patriť k najlepším 25. Tieto zariadenia budú prepojené s existujúcimi vnútroštátnymi superpočítačmi a verejnosti a súkromným používateľom v celej Európe budú k dispozícii vo viac ako 800 vedeckých a priemyselných oblastiach.
  • Výskum a inovácia: Podporí sa rozvoj európskeho superpočítačového ekosystému, vďaka čomu dôjde k stimulácii odvetvia technológií a superpočítačové zdroje v mnohých aplikačných oblastiach sa sprístupnia veľkému počtu verejných a súkromných používateľov vrátane malých a stredných podnikov.

K dnešnému dňu sa k spoločnému podniku zaviazali pripojiť tieto európske krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

V dlhodobom horizonte navrhla Komisia investovať do spoločného podniku 2,7 miliardy eur na posilnenie supervýkonných počítačov a spracovania údajov v Európe v rámci programu Digitálna Európa na roky 2021 – 2027, ktorý bol predložený v máji 2018. Týmto dodatočným financovaním sa zabezpečí dostupnosť špičkových superpočítačov a ich širšie využívanie vo verejnom aj súkromnom sektore vrátane malých a stredných podnikov.

Ďalšie informácie