V rebríčku konkurencieschopnosti je Slovensko na 41. priečke

Svetové ekonomické fórum (WEF) vydalo tohtoročnú správu o globálnej konkurencieschopnosti (The Global Competitiveness Index 4.0 2018). 

Ako informuje Denník N, prvé miesto obsadili Spojené štáty americké, nasledované Singapurom a Nemeckom. Z krajín V4 sa najlepšie umiestnila Česká republika (29. miesto). Poľsko obsadilo 37. pozíciu a Maďarsko 48. miesto.

Grafické znázornenie výsledkov SR (prevzaté zo správy WEF, odkaz nižšie):

wef-2018-sk

Najlepšie sme na tom v makroekonomickej stabilite. Výraznou slabinou Slovenska je jeho nízka inovačná kapacita, čo súvisí s kvalitou vedecko-výskumných inštitúcií, úrovňou ich spolupráce s podnikmi či nízkymi výdavkami na výskum a vývoj. Problém je aj v samotnom podnikateľskom prostredí, nízkej nezávislosti súdov, vymáhateľnosti práva, korupcii a vysokej administratívnej náročnosti podnikania.

Prečítajte si viac: