Ekosystém akcelerátorov a inkubátorov na Slovensku – nová publikácia

Nová publikácia od SOVVA, Neulogy, SAPIE a ACBRT mapuje najlepšie prípady v návrhu a riadení inovačných priestorov (inkubátorov a akcelerátorov) na Slovensku.

spaces-inno

Správa sumarizuje slabé stránky:

  • Nesprávne umiestnenie inkubátorov
  • Slabý systém financovania po ukončení podpory grantu
  • Nekompetentné riadenie inkubátora a nedostatok vedomostí o podnikateľskom prostredí
  • Neuspokojivé školenie zamestnancov pracujúcich v inkubátoroch
  • Nevhodné trvanie inkubácie pre firmy

A tiež identifikuje aj úspešné faktory:

  • Profesionálny a kvalifikovaný personál
  • Ľahko dostupné príležitosti na zapojenie miestnych zainteresovaných strán
  • Silný finančný model
  • Vhodný proces prihlasovania

Stiahnite si publikáciu (PDF)

Zdroj: SOVVA