Národná konferencia: Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore (8.11.2018, Bratislava)

Národná konferencia Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam sa bude konať dňa 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava, Hala B0, Bratislava.

Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu výskumu a inovácií v domácom a medzinárodnom prostredí. Konferencia je určená pre tvorcov príslušných národných politík, zástupcov organizácií výskumu a vývoja, sektora vysokých škôl, štátneho sektora, podnikateľského sektora, neziskového sektora, ako aj ďalšie zainteresované skupiny v danej oblasti.

nk_banner-1

V rámci konferencie sa účastníci budú môcť zúčastniť prednášok a diskusií domácich a zahraničných odborníkov v oblasti vzdelávania, vedy a techniky. Medzi hlavné témy konferencie budú patriť:

  • predstavenie nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027 „Horizont Európa“,
  • predstavenie Operačného programu Výskum a inovácie,
  • mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia,
  • podpora talentov vo vede a technike,
  • podpora excelentného výskumu,
  • transfer technológií,
  • EUR ACE akreditácie a kvalita vysokoškolského technického vzdelávania.

Sprievodným programom podujatia bude výstava Osobnosti slovenskej politiky v kontexte vedy a vzdelávania a prezentácia Operačného programu Výskum a inovácie.

Predbežný program konferencie.

Na konferenciu je potrebné registrovať sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 31. októbra 2018.