Program Erasmus+ spustil výzvy na rok 2019 za 3 miliardy pre oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

Dňa 24.10.2018 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov projektov pre program Erasmus+ v celkovej sume až 3 miliardy eur.

erasmus-plus-0

O financovanie v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2019 pre program Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Okrem toho môžu požiadať o financovanie aj skupiny, ktoré sú aktívne v práci s mládežou, ale netvoria mládežnícku organizáciu.

Ďalšie informácie: