Uzávierka výzvy APVV na podporu prípravy projektov H2020 sa posúva na koniec novembra

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV sa posúva dátum uzavretia verejnej výzvy PP H2020 (Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020) na 30.11.2018.

Výzva je otvorená do konca 30. novembra 2018 a v prípade, že projekt bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty, môže získať je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

Zdroj: APVV

Ďalšie informácie:

apvv-nazov