V európskej súťaži Innovation Radar súťažia aj 2 slovenské firmy. Môžete ich podporiť hlasovaním

Európska komisia spustila verejné hlasovanie v súťaži o najlepších budúcich európskych inovátorov a ich inovácie. Verejnosť môže vyberať spomedzi celkovo 50 kandidátov, ktorí vyvinuli svoje inovácie prostredníctvom projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie. Informuje SLORD

Innovation-Radar-Prize

Finalisti súťaže pochádzajú z malých a stredných podnikov, univerzít a začínajúcich podnikov a prinášajú rôznorodé vedecké a technologické objavy. Projekty boli identifikované prostredníctvom iniciatívy Inovačného radaru Európskej komisie (Innovation Radar), ktorého úlohou je identifikovať inovácie s vysokým potenciálom a kľúčových inovátorov za nimi.

Verejné hlasovanie rozhodne o 4 inovátoroch z každej z piatich kategórií (Tech for Society, Excellent Science, Industrial and Enabling Tech, Best Young SME, Best early stage innovation), ktorí postúpia do ďalšieho kola.

Dvadsať finalistov následne zrealizuje svoje plány, pričom svoje inovácie odprezentuje pred odbornou porotou na podujatí ICT 2018, 5. decembra 2018 vo Viedni. Porota rozhodne o víťazovi z každej kategórie a taktiež o celkovom víťazovi (Grand Prix).

Zo Slovenska sú do súťaže nominované dve spoločnosti: Sygic a Bavenir. Hlasovanie je otvorené do 12. novembra 2018. Obe slovenské firmy súťažia v kategórii Best early stage innovation.

Podporte svojím hlasom slovenské firmy tu.