3 slovenské firmy uspeli v septembrovej uzávierke SME Instrument – Fáza 1

V poslednom kole výzvy nástroja SME Instrument vo fáze 1 bolo vybraných na financovanie celkovo 246 malých a stredných podnikov z 24 krajín. Malé a stredné podniky si z programu Horizont 2020 rozdelia celkovú sumu 12,2 milióna EUR s cieľom prípravy štúdie realizovateľnosti pre uvedenie svojich inovácií rýchlejšie na trh.

Väčšina spoločností vybraných na financovanie je v oblasti informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva a inžinierstva. Medzi vybrané projekty patrí systém vstrekovania vody na zníženie emisií oxidov dusíka z úžitkových vozidiel, nástroj rozhodovania o plnom využití veľkých biologických údajov, digitálna platforma pre praktický výcvik v oblasti kybernetickej bezpečnosti a technológia, ktorá rozpúšťa drevný odpad na extrakciu surovín. Väčšina zo spoločností má sídlo v Španielsku (33), v Taliansku (28) a vo Švajčiarsku (23).

smeinst-ph1-2018-09

Za Slovensko uspeli tieto firmy (firma PistonPower je súčasťou konzorcia s talianskym koordinátorom):

 1. Innov8 s.r.o.
  Trnava (koordinátor)
  Projekt: New wearable measurement devices for Industry 4.0 based on gaming motion-capture system
 2. RIMANEC s.r.o.
  Pliešovce (koordinátor)
  Projekt: Frequency protector generator for honeybees
 3. PistonPower s.r.o.
  Považská Bystrica (partner)
  Projekt: Smart Cylinder: Breakthrough hydraulic solution to boost productivity, increase energy efficiency and lower emissions in heavy-duty industrial applications

Pozrite si všetky úspešné slovenské firmy v SME Instrument.

Najbližšie uzávierky pre fázu 1 SME Instrument sú 7.11.2018 a 13.2.2019.

Viac informácií:

Pozrite si tiež na InnoNews.blog: