NKÚ SR: Do oblasti výskumu a vývoja v SR ide málo financií

Jedným z najkomplexnejších ukazovateľov kvality výskumu a vývoja je úspech krajiny pri zapájaní sa do projektov programu Horizont 2020. Slovensko z tohto programu získalo v prepočte na 1000 eur HDP iba 0,9 eura, čo je výrazne menej ako priemer krajín EÚ. Informuje TASR na základe správy NKÚ SR.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa v tomto roku zameral na napĺňanie základných cieľov v oblasti výskumu a vývoja. Slovensko sa na medzinárodnej úrovni zaviazalo priebežne zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných, súkromných investícií v tomto odvetví na 1,2 percenta slovenského HDP, pričom európsky cieľ je 3 percenta HDP EÚ. Analytici NKÚ konštatujú, že za obdobie 2007-2017 išlo v SR do oblasti výskumu a vývoja z hľadiska medzinárodného porovnania málo finančných prostriedkov. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Marek Papajčík.

“Objem financií, ktoré Slovensko vynakladá na výskum a vývoj je v pomere k HDP jedným z najnižších spomedzi krajín EÚ. Celková suma 640 miliónov eur predstavuje 0,79 percenta HDP Slovenska, pričom priemer EÚ je 1,54 percenta HDP,” tvrdí NKÚ. Zo zistení vyplýva, že v sektore výskumu a vývoja pracuje na Slovensku výrazne menej zamestnancov ako v porovnateľných štátoch, a napriek tomu, že počet zamestnancov sa v tomto sektore zvyšoval, bolo to pomalším tempom ako v krajinách EÚ. “Zaostávanie a negatívny vývoj bol identifikovaný v rámci počtu patentov, pričom v roku 2016 bola SR v tomto ukazovateli druhá najhoršia v rámci krajín EÚ. Slovensko tiež výrazne zaostáva aj v počte vedeckých publikácií a ich citácií,” uvádza NKÚ.

Zdroj: TASR

Viac informácií: 

Pozrite si tiež na InnoNews:

nku-sk