Medzinárodná konferencia: Priemysel otvorený inováciám (Bratislava, 21.11.2018)

Cieľom konferencie je osláviť priemyselných lídrov v inováciách, predstaviť trendy Priemyslu 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. Medzinárodná konferencia sa uskutoční v stredu 21. novembra 2018 od 10:00 hod. v hoteli Carlton v Bratislave.

poi

Konferencia je zároveň záverečným eventom úspešného medzinárodného projektu OpenMaker, ktorého cieľom je spájať výrobné firmy a inovátorov na Slovensku, v Španielsku, v Taliansku a vo Veľkej Británii. Práve na Slovensku zaznamenal projekt najväčší úspech vďaka najvyššiemu záujmu o podujatia, zapojenie sa do akcelerátora a spustenie inovačnej súťaže. Na konferencii budú navyše prezentované úspešné projekty jediného akcelerátora na Slovensku, ako aj projekty akcelerátorov zahraničných partnerov projektu.

Zámerom konferencie je INŠPIROVAŤ. Našou snahou je prezentácia inovačných lídrov v priemysle, spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov  a predstavenie skúseností rôznych aktérov pri zavádzaní inovácií. Na konferencii vystúpia ako hlavní hostia riaditeľ technologického centra spoločnosti ADIENT a riaditeľka Priemyselného inovačného klastra. Okrem nich sa diskusie v panelových diskusiách zúčastnia zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Matador Industries, Slovenskej sporiteľne a ďalších inovatívnych firiem. Podrobný program nájdete na stránke registrácie.