Do novembrovej uzávierky SME Instrument fáza 1 bolo doručených 2223 návrhov

Do fázy 1 iniciatívy SME Instrument, ktorá v rámci programu Horizont 2020 financuje štúdie realizovateľnosti pre uvedenie nových produktov na trh, bolo k termínu 7.11.2018 podaných 2223 návrhov zo 41 krajín.

smeinst-2018-ph1-2018-11-07

Opäť najviac projektov bolo zo Španielska (341), Talianska (314) a Veľkej Británie (148). Najfrekventovanejšie témy boli IKT, medicína a strojárstvo/výroba.

Výsledky výzvy budú zverejnené v decembri 2018. Ďalšia uzávierka pre fázu 1 bude 13. februára 2019. 

Viac informácií/zdroj: Európska komisia

Pozrite si tiež na InnoNews.blog: