TUKE Business Forum: komunikačný priestor pre akademickú a podnikateľskú komunitu

UVP TECHNICOM štartuje novú iniciatívu, cieľom ktorej je vytvoriť otvorený komunikačný priestor pre akademickú a podnikateľskú komunitu podporujúci rýchlejší transfer výsledkov vedy, výskumu a inovácii z univerzít do praxe.

tuke-business-forum

Ak teda:

  • máte výstupy vašich vedecko-výskumných aktivít, ktoré chcete ponúknuť podnikateľskému prostrediu pre ich možnú aplikáciu do praxe,
  • je váš projekt v štádiu, kedy potrebuje finančnú podporu pre jeho finalizáciu,
  • chcete prezentovať svoje výsledky pred ich potenciálnymi odberateľmi.

Tak:

TUKE Business Forum vám ponúka šancu zviditeľniť sa pred podnikateľmi a investormi z rôznych technologických smerov.

Ako sa prihlásiť na TUKE Business Forum:

Pre získanie možnosti prezentovať svoje výsledky pred podnikateľskou komunitou a investormi je potrebné vyplniť tento registračný formulár.

Registračný formulár je potrebné vyplniť do 15. decembra 2018.

Registrované návrhy budú následne posudzované komisiou. Po ich zhodnotení budú vybrané projekty prezentované na TUKE Business Forum.

Informácia o mieste a termíne konania TUKE Business Forum bude zverejnená na web stránke TUKE.

Zdroj: UVP TECHNICOM