APVV čiastočne refunduje náklady prípravy projektov H2020 pre ďalších 10 organizácií

APVV dňa 12.11.2018 zverejňuje štvrté rozhodnutie o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP H2020. Ďalšie rozhodnutia k tejto výzve budú zverejňované priebežne.

Výzva je otvorená do konca novembra 2018 a v prípade, že projekt bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty, môže získať je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

Ďalšie informácie:

apvv-nazov