Rozhovory z EIC Innovators’ Summit (7): Pohľad vedkyne a CTO technologického startupu

Alisa Buchman je uznávanou vedkyňou a akademickou pracovníčkou v oblasti chémie a materiálového inžinierstva. Založila poradenskú skupinu zameranú na materiály a procesy a je CTO spoločnosti MMA Tech, startupu pre bio-materiály.

V Berlíne, na summite inovátorov EIC hovorila o vplyve verejného financovania pre MMA Tech, o hodnote koučingových služieb, ktoré sú k dispozícii pre pilotov inovátorov EIC a o možnostiach vytvárania sietí na samite.