Workshop pre inovačné bratislavské firmy: SME Instrument (20.2.2019, Bratislava)

SME Instrument je zameraný na mimoriadne inovačné MSP s ambíciou rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti (paušál 50 tisíc na štúdiu – fáza 1) a granty na hlavnú fázu inovačného projektu (validácia, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti až do 2,5 milióna – fáza 2). Európska komisia navrhuje predčasné ukončenie prijímania žiadostí do fázy 1 a tak posledná uzávierka môže byť už 7. mája 2019. Doposiaľ v schéme SME Instrument uspelo 18 slovenských firiem. Bude tá vaše ďalšia?

sba-komunitarne-projekty-workshop-2019-02-20

ČO SA DOZVIETE?

  • ako pripraviť a podať návrh SME Instrument
  • čo je kľúčové pre úspešný návrh projektu?
  • ako pútavo odprezentovať firmu a návrh projektu
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency

POZVÁNKA | KOMPLETNÝ PROGRAM

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. Vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti BIC Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Je administratívnym koordinátorom zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku. 20 rokov pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a vývoj. V rámci programu Horizont 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Schéme SME Instrument sa venuje už od jej vzniku v roku 2013. Od roku 2016 je autorom internetovej stránky http://www.InnoNews.blog, kde sa venuje inovačným témam vrátane schémy SME Instrument.

KEDY?

20.2.2019; 8:00 – 18:00 hod

KDE? 

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí

Počet miest je limitovaný na 10 účastníkov. Účasť je bezplatná. Ukončenie registrácie 18.2.2019, 13:00 hod.

Podujatie organizuje Slovak Business Agency v rámci aktivít Národného podnikateľského centra (v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program).