Správa o ekosystéme alternatívneho financovania v Európe

Alternatívne financovanie (AF) firiem v Európe sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo a stalo sa dôležitým zdrojom financovania pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a MSP. Pozrite si aktuálnu správu, ktorá mapuje ekosystém AF.

altfinator

Prístup k AF sa v rámci Európy značne líši, pričom regióny južnej, strednej a východnej Európy zaostávajú za regiónmi severnej a západnej Európy z hľadiska objemu AF (celkovo ako aj na obyvateľa).

Na preklenutie tejto priepasti projekt Altfinator podporuje prenos osvedčených postupov z pokročilejších na menej rozvinuté trhy. Snaží sa navrhovať, rozvíjať a implementovať stratégiu budovania kapacít pre finančný ekosystém a jeho účastníkov v krajinách južnej, strednej a východnej Európy s cieľom zlepšiť poskytovanie a absorpciu AF.

Správa sa zameriava špecificky na krajiny: Maďarsko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Ukrajina.

Prehľad hlavných aktérov AF pre Slovensko:

altfinator-sk-2018
Schéma: Typy, príklady a súvisiace obchodné fázy poskytovateľov AF na Slovensku (Zdroj:  Report on Alternative Financing Ecosystem 2018)

Stiahnite si celý “Report on Alternative Financing Ecosystem” (PDF)