Talentový index Slovenska sa opäť medziročne znižuje

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života. Konštatuje tohtoročná správa Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (GTCI).

gtci-2019

Krajinami s najvyššou schopnosťou pritiahnuť a využiť talent Švajčiarsko, Singapur a USA. Správa potvrdzuje, že problémy súvisiace s talentom sa stali vážnou vecou pre firmy, krajiny aj mestá. Využitie talentu je vnímané ako kritický faktor rastu a prosperity.

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života. Najhorší výsledok je v schopnosti pritiahnuť talent, kde mu bráni nízka miera vnútornej otvorenosti vrátane slabej tolerancie voči menšinám a prisťahovalcom.

“Slovensko dosahuje mierne lepší výsledok vzhľadom na vplyv talentu v podnikateľskej aktivite v nových produktoch než v celkovom talentovom indexe. Indikátorom s najvyšším skóre v tomto parciálnom hodnotení je produkcia inovácií. Výsledky naznačujú, že Slovensku sa darí relatívne dobre podporovať a rozvíjať podnikateľský talent a jeho hlavnou výzvou je podporovanie konkurencieschopnosti talentu v ostatných oblastiach,” upozorňuje Ivana Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia.

Celú správu si môžete stiahnuť tu (PDF)

Poradie v rebríčku označované ako talentový index je určené hodnoteniami v niekoľkých pilieroch – umožňovať rozvoj, schopnosť pritiahnuť, rast a udržanie talentu, odborné zručnosti a všeobecné znalosti. Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín sa od roku 2015 podieľa spoločnosť Adecco Group, vyvíjajúca aktivity v oblasti ľudských zdrojov, s partnermi INSEAD a Tata Communications.

Zdroj: TASR, GTCI