Európska komisia hľadá hodnotiteľov návrhov projektov v programe Horizont 2020

Pre Euróspku komisiu hodnotia projekty nezávislí hodnotitelia. Každoročne je do procesu výberu tých najlepších návrhov, ktoré získajú financovanie, zapojených vyše 20 tisíc expertov. Prihlásiť sa môžete aj vy.

h2020-evaluators-20000

Inštitúcie Európskej únie stále hľadajú externých odborníkov, ktorí pomôžu pri hodnotení žiadostí o grant, projektov a tendrov a poskytnú stanoviská a rady v špecifických prípadoch.

Experti najmä pomáhajú pri hodnotení návrhov, žiadostí o ceny a tendre, monitorovaní projektov, dohôd o grantoch a zmlúv o verejnom obstarávaní. Odborníci okrem toho poskytujú stanoviská a poradia pri príprave, implementácii a hodnotení programov EÚ a navrhovaní politík.

Prihlásiť sa za experta môžete tu

Pozrite si video o hodnotiteľoch: