Prieskum spoločnosti Deloitte vyvracia mýty o názoroch „Generácie Y“

Väčšina študentov na Slovensku vyhľadáva príležitosti na získavanie odborných skúseností už počas štúdia, takmer 60 % si hľadá zamestnanie popri štúdiu – od stáží na čiastočný úväzok až po prácu na plný úväzok. 

deloitte-first-step

Medzi hlavné atribúty, ktoré zvažuje dnešná generácia študentov pri výbere zamestnania patrí príjemné pracovné prostredie, možnosť rozvíjať sa a dostávať zaujímavé finančné ohodnotenie.

To je niekoľko hlavných zistení tretieho vydania správy „Prvé kroky na trhu práce“ spoločnosti Deloitte, ktorá po prvýkrát zverejňuje názory vyše 4 000 študentov z 11 krajín strednej Európy. Ide pritom o študentov a čerstvých absolventov fakúlt najmä ekonomického zamerania vo veľkých mestách.

Absolventi na Slovensku v porovnaní s regiónom majú tendenciu zotrvať v prvom zamestnaní dlhšie než je priemer regiónu, avšak takmer polovica z opýtaných dĺžku pôsobenia v prvom zamestnaní nevedela predpovedať. U prvého zamestnávateľa plánujú slovenskí absolventi pracovať približne tri roky, podobne ako v iných krajinách regiónu.

Viac informácií/Zdroje: