Nová publikácia o personálnych nákladoch v programe Horizont 2020

V edícii Technologického centra AV ČR Vedemecum H2020 vyšla nová brožúra – DIRECT PERSONNEL COSTS: Application of H2020 principles to the calculation of actual personnel costs (for the purpose of financial reporting to the EC) in the Czech environment.

Zaoberá aplikáciou pravidiel Horizont 2020 pri výpočte osobných nákladov v projektoch programu H2020 s ohľadom na české prostredie, no zaujímavá môže byť aj pre slovenských manažérov projektov.

vademecum-h2020-personel-costs

Brožúra je v anglickom jazyku, česká verzia sa pripravuje. Brožúra je len v elektronickej podobe, stiahnuť ju môžete tu.