Startupy a scaleupy s digitálnymi a deeptech technológiami môžu získať až 100 tisíc na akceleráciu firmy od EIT Digital

EIT Digital otvorilo svoju každoročnú súťaž EIT Digital Challenge. Firmy, ktoré sa prihlásia do 14. júna a uspejú v európskej konkurencii majú príležitosť vyhrať pekných €50,000 a balíček akceleračných služieb v rovnakej hodnote od EIT Digital Accelerator.

eit-digital-2019-call

EIT Digital na Slovensku zastupuje CIVITTA Slovakia.

Viac info na: EIT Digital Challenge

Zdroj: Facebook CIVITTA Slovakia

Neprehliadnite tiež:


Tlačová správa: CIVITTA Slovakia bude v roku 2019 opätovne hubom EIT Digital na Slovensku 

CIVITTA Slovakia (do marca 2019 pôsobiaca pod značkou Neulogy) dlhodobo patrí medzi stredoeurópskych lídrov v komercializácií technológií. Expertné skúsenosti s aktivitami prepojenými na slovenský inovačný ekosystém umožňujú CIVITTA Slovakia poskytovať komplexné služby pre začínajúce firmy, ktoré chcú akcelerovať svoj rast. Firma taktiež pomáha akademickým inštitúciám a výskumným centrám vykonávať výskum a vývoj na svetovej úrovni a komercializovať výsledky ich práce.

Predĺženie partnerstva s EIT Digital, po dvoch rokoch úspešnej spolupráce, je preto prirodzeným pokračovaním viac ako 12 rokov aktivít CIVITTA Slovakia v inovačnom ekosystéme na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Zámerom EIT Digital je podporovať digitálne inovácie a podnikanie pomocou iniciatív zameraných na podporu digitalizácie Európy. Spoločným cieľom oboch strán bude preto naďalej poskytovať slovenským startupom lepší prístup na európsky trh a posilniť tak celkovú pozíciu slovenského inovačného ekosystému v regionálnom a medzinárodnom kontexte.

Podľa slov Fabia Pianesiho, riaditeľa EIT Digital pre externú spoluprácu, je pokračovanie partnerstva veľmi pozitívnou správou a “…dlhodobo má veľký potenciál vytvoriť jedinečné príležitosti pre miestne startupy akcelerovať ich rast a expanziu na medzinárodné trhy, ako aj podporiť veľké firmy získať prístup k európskym technológiám z portfólia akcelerátoru EIT Digital”.

Spolupráca medzi EIT Digital a CIVITTA Slovakia je súčasťou iniciatívy ARISE Europe. Schéma má podporovať regionálny ekonomický rast európskych krajín, v ktorých EIT Digital nemá svoje fyzické zastúpenie. Jej špecifickým cieľom je prepájať miestne a regionálne inovačné „huby“ a ekosystémy a vytvoriť jednotnejší európsky inovačný a vzdelanostný ekosystém. Medzi kľúčové ciele spolupráce medzi EIT Digital a CIVITTA Slovakia pre rok 2019 bude najmä podpora slovenských digitálnych scaleupov v internacionalizácii a prepájanie slovenských firiem s portfóliom firiem EIT Digital.

„Podmienky pre inovatívne podniky na Slovensku sa za posledných 10-12 rokov výrazne zlepšili. Dnes čoraz viac slovenských firiem úspešne rozširuje svoju činnosť na európske a iné medzinárodné trhy a jednotnejší európsky inovačný trh je pre ich rýchly a úspešný rast nesmierne dôležitý. Preto aj vzhľadom na odborné skúsenosti CIVITTA Slovakia v komercializácií technológií a v spolupráci na medzinárodných projektoch pre podporu inovácií je naše partnerstvo s EIT Digital dôležitým pokračovaním v upevňovaní našej vedúcej pozície v regióne.” povedal Peter Kolesár, Partner v CIVITTA Slovakia.

Vedúca pozícia CIVITTA Slovakia v regióne je výsledkom dlhoročných skúseností v oblasti podpory inovácii. Firma stála pri zakladaní prvého fondu s rizikovým kapitálom na Slovensku, navrhovaní niekoľkých výskumných centier, či vzniku a organizácii Startup Awards (dnes FutureNow), najväčšej súťaže pre startupy na Slovensku. CIVITTA Slovakia má taktiež skúsenosti s medzinárodnými projektami na podporu rastu inovatívnych podnikov, napríklad prostredníctvom spolupráce na soft-landing programe v Cambridge Innovation Centre (CIC) v USA pre 5 slovenských inovatívnych firiem, či akceleračným programom UPLIFT, ktorý spoluorganizuje s Impact Hubom.

Už v júni budú mať slovenské technologické startupy a scaleupy možnosť zapojiť sa do aktivít EIT Digital a to prostredníctvom EIT Digital Challenge 2019. V rámci 6. ročníka tejto výzvy bude vybraných 25 európskych scaleupov v oblasti deep tech a digitálnych technológií s najväčším potenciálom na rýchly rast, ktoré si rozdelia ceny v celkovej hodnote €750,000. Vybrané startupy získajú jedinečnú možnosť zapojiť sa do akceleračného programu EIT Digital, ktorý im umožní vstúpiť na európske trhy a škálovať svoj biznis. Prihlasovanie je otvorené do 14. júna!

CIVITTA Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete CIVITTA International so sídlom v Estónsku, ktorá je lídrom v poradenských službách pre manažment v rámci strednej a východnej Európy. Spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblastiach stratégií, inovácií, zdrojov financovania ako aj digitálnej transformácie. CIVITTA v súčasnosti pôsobí v 13 krajinách: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Bielorusko, Srbsko, Slovensko a Veľká Británia.