Seminár k poslednej uzávierke štúdií realizovateľnosti pre MSP SME Instrument fáza 1 (EIC Akcelerátor), 6.6.2019, Bratislava

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

V septembri 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov, ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh. Príďte sa dozvedieť viac na seminár!

Záznam z podujatia nájdete tu.

Kedy: 6. júna 2019, od 9:00 (registrácia od 8:30)

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Seminárna miestnosť 2. poschodie

 

smeinst-f1-2019

PROGRAM PODUJATIA (9:00-13:00)

Blok 1: Úvod do SME Instrument, fáza 1

 • Otvorenie podujatia 
 • Možnosti programu Horizont 2020 pre inovatívne firmy
  Lucia Dávidová, CVTI SR, Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch, prístup k rizikovému financovaniu, právne a finančné otázky
 • Predstavenie schémy Akcelerátor / SME Instrument pre malé a stredné podniky s prelomovými produktami pre globálny trh
  Ivan Filus, BIC Bratislava/CVTI SR/Enterprise Europe Network, Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch, prístup k rizikovému financovaniu
 • Ako vyzerá excelentný návrh a ako prebieha hodnotenie
  Eva Šimeková, CEO CIVITTA Slovakia, hodnotiteľka návrhov SME Instrument
 • Čo reálne priniesla fáza 1 pre slovenskú firmu
  Ján Horváth, CEO PEWAS, úspešná slovenská firma, ktorá realizovala SME Instrument, fáza 1
 • Podpora pre dobre hodnotené projekty, ktoré nezískali podporu z EÚ cez schému Seal of Excellence
  Edmund Škorvaga, vedúci oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Získajte bezplatne experta na prípravu vášho návrhu
  Miroslav Poláček, manažér medzinárodných aktivít, Slovak Business Agency, Národný kontaktný bod pre Inovácie v malých a stredných podnikoch

Blok 2: Ako pripraviť kvalitný návrh projektu pre fázu 1 SME Instrument

 • na čo sa zamerať pri príprave návrhu projektu
 • ako popísať prelomový produkt
 • ako odprezentovať podnikateľský plán pre globálny rozvoj firmy
 • ako predstaviť firmu a tím
 • ako nastaviť štúdiu realizovateľnosti

Seminár je organizovaný: Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný koordinátor programu Horizont 2020 v SR, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network

Kontakt:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 • Lucia Dávidová, CVTI SR, T: 02/69253 164, E: lucia.davidova@cvtisr.sk

Záznam z podujatia nájdete tu.


Pozrite si tiež: