Výzvy pre startupy a inovatívne firmy na portáli Agorize

Rád by som upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a start-upov na stránku platformy Agorize, ktorá sústreďuje výzvy/“challenges“ medzinárodných skupín, organizátorov veľtrhov a súťaží.

agorize

Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora, účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i.

Aktuálne prebiehajú o.i. nasledovné výzvy:

Nové výzvy sú zverejňované počas celého roka!

Podmienky zapojenia sa do výzvy sú uvedené na stránkach jednotlivých vyhlasovateľov výzvy.

Celý prehľad výziev/“challenges“ pre startupy nájdete na portáli Agorize.

Informáciu poskytlo MZVaEZ SR.