Účasť miest a obehové hospodárstvo v programe Horizont 2020 rozoberá aktuálne vydanie Echo

Aktuálne číslo časopisu Echo, ktoré vydalo Technologické centrum AV ČR, sa venuje stavu príprav nového rámcového programu Horizon Europe, rozoberá možnosti zapojenia miest do programu H2020, prináša informácie o unikátnych infraštruktúrach ELI a ESS.

Článok Obehové hospodárstvo (cirkulárna ekonomika) sa zameral na pripravované témy, budúce výzvy a na niektoré projekty podporené z programu H2020.

echo-2019-02

Nižšie v prehľade je uvedený zoznam príspevkov, Echo 2/2019 je v elektronickej verzii na stiahnutie tu (PDF).

  • B. Koč: V Brně o chytrých městech
  • V. Albrecht: Příprava programu Horizont Evropa běží na plné obrátky
  • J. Čejková, D. Frank, V. Korittová, M. Škarka: Účast měst ČR v programu Horizont 2020
  • M. Škarka: Problematika Smart Cities a možnosti zapojení měst do evropských projektů
  • D. Frank, V. Korittová, O. Mirovský, J. Čejková: Zkušenosti měst s účastí v projektech programu Horizont 2020
  • J. Čejková: Oběhové hospodářství
  • V. Albrecht, N. Witzanyová: ELI a ESS: Unikátní evropská zařízení pro materiálový výzkum

Zdroj: H2020.cz