Budúcnosť miest: Príležitosti, výzvy a cesty rozvoja

Nová publikácia identifikuje výzvy ovplyvňujúce budúcnosť miest v Európe a mimo nej. Predstavuje tiež niekoľko perspektív, z ktorých sa treba zamerať na riešenie týchto problémov.

future-of-cities

Očakáva sa, že väčšina európskych miest pokryje väčšie geografické oblasti ako v minulosti a mestá budú musieť vo väčšej miere klásť dôraz na optimalizáciu, ako je navrhnutý a využívaný verejný priestor. Starnúce obyvateľstvo EÚ bude vyžadovať ďalšie prispôsobenie infraštruktúry a služieb.

Mestá budú čoraz viac uplatňovať nové technológie a inovácie v širokom spektre sektorov, od dopravy a mobility až po angažovanosť občanov. Tieto technológie budú musieť byť interoperabilné a integrované a ich implementácia sa musí uskutočniť inkluzívnym spôsobom v prospech celkového fungovania miest.

Dominantnosť osobných automobilov by sa mala výrazne znížiť v prospech efektívnejšej verejnej dopravy, spoločnej a aktívnej mobility a nových pracovných modelov.

Toto sú len niektorý z výziev, ktoré spracováva nová štúdia “The future of cities: Opportunities, challanges and the way forward”. Stiahnuť si ju môžete tu (PDF).